T h e     S h o d a n     M o m e n t

Established 1984

John Combs - Shodan

November 1988

Steve Jordan - Shodan

November 1991

Terry Hurst - Shodan

November 1997

Chad Wissler - Shodan

August 1998

Sensei Leisure confirming Sensei's rank and instructor status.

Jim Curtsinger - Shodan

January 2001

Mike Bodwell - Shodan

May 2004

Alan Campbell - Shodan

July 2009

Doug Young - Shodan

July 2009